Enkla förklaringar på vanliga bankord

Ordlista - förklaringar av ekonomiska begrepp och termer

I vår ekonomiska ordlista förklarar vi vanligt förekommande ord, exempelvis när du ska låna pengar men också kring skatt, företagande andra bankärenden. Enkla förklaringar på komplicerade begrepp, helt enkelt! 

Ordlista

AMORTERING
Amortering är summan du betalar av på ett lån vid varje betalningstillfälle, men kan i vissa fall även avse hela beloppet. En amortering kan ske på olika sätt beroende på villkoren i låneavtalet. Det finns olika typer av amorteringsplaner där det två vanligaste är rak amortering och annuitetslån.
ANNUITETSLÅN
Annuitetslån betyder att du betalar samma summa på ditt lån varje månad under hela löptiden. Det finns också lån där man amorterar mer i början och mindre mot slutet av återbetalningstiden, så kallad rak amortering.
BORGENSMAN
En borgensman är en person som går i borgen för en låntagare. Det innebär att du som borgensman förbinder dig till att betala tillbaka lånet om det skulle vara så att låntagaren inte har möjlighet att göra det själv.
BORGENÄR
Borgenär (eller fordringsägare), kallas den som lånar ut pengar. Det kan vara en privatperson eller ett företag. Borgenär växlas ofta ihop med borgensman, som betyder att man går i borgen för någon.
EFFEKTIV RÄNTA
Den effektiva räntan är summan av alla kostnader som det innebär att ta ett lån. Effektiv ränta inkluderar avi-avgifter, startavgift, uppläggningskostnad samt den nominella räntan.
FORDRINGSÄGARE
När du lånar ut pengar till en privatperson eller företag blir du så kallad fordringsägare för lånet. Som fordringsägare är det viktigt att göra en kontroll på gäldenären, så att du försäkrar dig om att denne har ekonomi som krävs för att kunna betala tillbaka lånet till dig.
GÄLDENÄR
Gäldenär kallas en person eller företag som står i skuld till någon. Den som istället lånar ut pengar kallas borgenär.
KREDITUPPLYSNING
En kreditupplysning är en bedömning av din nuvarande kreditvärdighet. Långivarens syfte med att genomföra en kreditupplysning i samband med att du ansöker om lån är att kartlägga din nuvarande betalningsförmåga för att bedöma om du har möjlighet att betala tillbaka ditt lån eller inte.
SKULDSANERING
Skuldsanering innebär att du befrias från dina skulder om du inte anses vara kapabel att betala tillbaka dem inom en överskådlig framtid. Det är Kronofogden som beslutar om skuldsanering
UPPSKOV
Uppskov innebär att man skjuter upp betalningen av vinstskatten vid försäljning en bostad. Vinstskatten ligger på 22 procent och kan alltså betalas direkt i samband med försäljningen eller skjutas upp. Väljer man att skjuta upp sin betalning, alltså be om uppskov, läggs en årlig skatt på runt 0,5 procent till på det uppskjutna beloppet.

Kontakta oss

  • *
  • *
  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.