Därför ställer vi frågor om dig och din ekonomi

Vi ställer frågor till alla våra kunder, företag som privatperson

Vi gör detta genom att ställa en rad olika frågor till dig. Lagen (2017:630) kräver av oss att vi som aktör ska skaffa oss en god kännedom om dig som kund.

Vi på Balanzia tar vårt ansvar som finansiell aktör för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi kommer därför ha behov av att inhämta information från dig dels när du blir kund, och dels när du varit kund ett tag för att se till så vi har aktuell information om dig.


Vad är penningtvätt?

Penningtvätt innebär att genom olika åtgärder försöka få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattebrott, rån, bedrägerier eller annan illegal verksamhet. Genom att använda tjänster hos finansiella institut kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung. 


Vad är finansiering av terrorism? 

Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism. Finansiering av terrorism kan ske både med legala pengar och med pengar som kommer från brottslig verksamhet. För att kreditmarknadsbolag som Balanzia och andra finansiella institut inte ska utnyttjas för finansiering av terrorism är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EUs sanktionslista. Vi bevakar därför officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till terroristaktiviteter och vidtar åtgärder för att förhindra finansiering av terrorism.


Ni ställer frågor – är jag misstänkt för något?

Nej, vi ställer frågor för att vi behöver förstå mer om dig som kund och uppfylla våra skyldigheter enligt de regulatoriska krav som finns på oss.


Kontakta oss

  • *
  • *
  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.