Hantering av klagomål

Så här gör du för att lämna ett klagomål 

Vi på Balanzia anstränger oss för att du som kund ska vara nöjd med vårt bemötande och våra tjänster. Är du missnöjd vill vi därför gärna veta varför.

1 ) Gäller dina synpunkter något specifikt så kontaktar du med fördel vår kundservice för att få en förklaring. Kontaktuppgifter till kundservice finns längst ner på varje sida.

2 ) Är du inte nöjd med svaret från kundservice och vill ha en oberoende prövning eller framföra ett klagomål på hur Balanzia sköter sin verksamhet är du välkommen att mejla till oss. Du når oss på klagomalsansvarig@balanzia.se. Vi ber dig använda det formulär som finns att tillgå här eller längst ner på sidan.

Du kommer i detta skede få ditt ärende utrett av Balanzia:s klagmålsansvarige som kommer behandla ditt klagomål i enlighet med bolagets interna klagomålsregelverk.

För att du ska få ett så bra svar som möjligt är det viktigt att du beskriver vad ditt klagomål gäller så tydligt och konkret som möjligt. Vidare är vi tacksamma om ditt klagomål även innehåller:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och mailadress.
  • Avtals- eller fakturanummer om ditt klagomål gäller en specifik fordran.
  • Information om du varit i kontakt med oss tidigare gällande ditt ärende.

 

Balanzia avser svara på klagomål inom 14 dagar. I det fallet att utredningen tar längre tid än så kommer vi informera dig om detta. Under normala omständigheter ska ett svar på ditt klagomål aldrig ta längre än 30 dagar att handlägga.

3) Kommer du inte överens med Balanzia så kan du vända direkt till din konsumentvägledare i din kommun eller till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se) för rådgivning. Vill du få tvist prövad kan du också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se). Balanzia:s tillsynsmyndighet Finansinspektionen nås på Box 78821, 103 97 Stockholm eller www.fi.se.

 

Länk till formulär för att lämna klagomål

Kontakta oss

  • *
  • *
  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.