Låneskydd

Låneskydd - en trygghet för dig med privatlån

Ett låneskydd är en kompletterande försäkring vi erbjuder i samband med att du tar ett privatlån hos oss.

Försäkringen innebär en extra trygghet för dig och dina närstående (exempelvis sambo eller make/maka) om din betalningsförmåga skulle förändras. Om du på grund av ofrivillig arbetslöshet, sjukdom eller ändrade ekonomiska förutsättningar får svårt att betala tillbaka ditt lån går Balanzia in och betalar din månadskostnad i upp till 12 månader. Vid ett eventuellt dödsfall täcker försäkringen hela lånebeloppet.


För att kunna teckna låneskydd behöver du uppfylla följande villkor:

  • Vara mellan 18 – 65 år.
  • Vara låntagare av ett privatlån hos oss på Balanzia
  • Vara bosatt och arbeta i Sverige
  • Ha en tillsvidareanställning på minst 20 timmar per vecka eller är egenföretagare med f-skattsedel
  • Ej ha kännedom om förestående varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet
  • Vara fullt arbetsför och inte ha vetskap om eller behandlas för existerande sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada och inte vara medveten om förestående sjukskrivning.

Frågor & svar

VAD KOSTAR ETT LÅNESKYDD?
De första tre månaderna är gratis om du tecknar din försäkring i samband med att du tar ett lån. Månadskostnaden därefter är 9% av månadsbeloppet. Exempelkostnad:För ett lån på 50 000 kr och en exempelränta på 7,75% med en löptid på fem år blir kostnaden 92 kronor i månaden. (den exakta kostnaden får du fram om du multiplicerar din månadskostnad för lånet med 0,09.)
NÄR BÖRJAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLA?
Försäkringen börjar gälla från och med datumet den tecknas och löper sedan månadsvis. Du betalar avgiften för låneskyddet i samband med inbetalningen för lånet.
HAR NI NÅGON BINDNINGSTID?
Nej, du kan när som helst säga upp ditt låneskydd. Vid uppsägning ska en skriftlig begäran lämnas in och premien betalas fram till den nästkommande förfallodatum (premien fortsätter gälla till och med detta datum).
VAD GÄLLER VID ARBETSOFÖRMÅGA?
Låneskyddet gäller vid hel arbetsoförmåga, dvs. 100% frånvaro från arbetet i minst trettio dagar. Frånvaron ska vara orsakad av sjukdom som hindrar dig från att utföra ditt arbete. Vi kommer att be dig styrka tillståndet med ett läkarintyg.
VAD GÄLLER VID ARBETSLÖSHET?
Låneskyddet gäller vid ofrivillig arbetslöshet och alltså inte om du väljer att säga upp dig självmant. Arbetslösheten ska omfatta minst trettio dagar. Med ofrivilligt arbetslös innebär: – att du är uppsagd från din arbetsgivare till följd av arbetsbrist – att du är inskriven på arbetsförmedlingen, aktivt söker jobb och är tillgänglig för nytt arbete. – är varslad från den tillsvidareanställning (på minst 20 timmar per vecka) du hade när du ansökte om lån och tecknade låneskydd. Försäkringsbrev och villkor skickas till dig så snart din ansökan är beviljad och försäkringen aktiverad. Läs igenom villkoren noggrant och spara dem – där framgår försäkringens omfattning och undantag.
LÄS FULLSTÄNDIGA VILLKOR HÄR.

Kontakta oss

  • *
  • *
  • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.