X

FRÅGOR & SVAR OM PRIVATLÅN

 

Ett lån påverkar din ekonomiska situation så det är därför viktigt att du som låntagare förstår vad det innebär att låna pengar. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om att låna pengar. 

 

Vilka kan ansöka om lån hos er?

Alla personer som uppfyller våra grundkrav är välkomna att söka lån hos oss. Våra grundkrav är följande: 

- Du behöver vara 20 år fyllda
- Ha en årsinkomst på minst 180 000 kronor
- Ha en inkomst i form av tillsvidareanställning, egenföretagare eller pension. 
- Betala skatt i Sverige
- Inte ha några skulder hos Kronofogden

Kan jag ansöka även om jag har betalningsanmärkningar?

Ja det går bra, vi tittar främst på din betalningsförmåga nu och framåt och inte vad som skett bakåt i tiden. Vid en ansökan gör vi en individuell bedömning av din ekonomiska situation. Läs mer om att låna pengar med betalningsanmärkningar här.

Vilken räntesats och vilka kostnader blir det för lånet ?

Aktuell information om ränta, villkor och kostnader hittar du under privatlån.

När och hur får jag svar på ansökan?

Uppfyller du våra allmänna villkor får du svar via mail, oftast samma dag som du gjort ansökan. Uppfyller du inte våra villkor så får du direkt ett svar på skärmen. Om du får ett avslag så informerar vi om anledningen till det om du kontaktar oss.

Vad händer när min ansökan blivit beviljad?

Du loggar in på Mina sidor med ditt BankID och anger det kontonummer du vill ha lånet utbetalt till, svarar på några kundkännedomsfrågor och sedan godkänner du kreditavtalet genom elektronisk signering.

Varför måste jag svara på kundkännedomsfrågor?

Vi måste följa penningtvättslagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I detta ingår att ha god kunskap om våra kunder och innan vi kan betala ut lånet behöver vi säkerställa att pengarna inte kommer användas i olagligt syfte.

I lagen kallas det kundkännedom och att du svarar på frågorna är en förutsättning för att vi ska kunna betala ut pengarna.

Den information du lämnar till oss behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess och personuppgiftslagen.

När betalas lånet ut?

Efter att du signerat kreditavtalet gör vi några ytterligare kontroller för din egen säkerhet och sedan betalas lånet ut, detta brukar kunna ske dagen efter.

Vad är villkoren för lånet?

De framgår av kreditavtalet, Allmänna lånevillkoren och SEKKI-dokumentet som du dels läser igenom innan signering av kreditavtalet men som sedan finns på tillgängligt på Mina sidor.

Vad innebär ett annuitetslån?

Balanzialånet är ett så kallat annuitetslån, vilket innebär att du betalar ett lika stort belopp varje månad som inkluderar ränta, amortering och aviseringsavgift. Räntekostnaden är högre i början men sjunker i takt med att amorteringsbeloppet ökar. Om räntan ändras betalar du fortfarande samma belopp som tidigare men återbetalningstiden påverkas.
 

Vad menas med individuell räntesättning?

Utifrån den information vi får från din låneansökan, den kreditupplysning vi tar och eventuellt befintligt engagemang hos oss bestämmer vi den ränta som vi erbjuder dig.

Vad menas med effektivränta?

Den effektiva årsräntan beräknar den totala lånekostnaden uttryckt i procent för ett lån som löper på ett år. I denna kostnad ingår förutom räntan även avgifter som uppläggningsavgift och aviseringsavgift. Effektiv ränta används för att kunna jämföra vad olika lån kostar.

Kan man ansöka om låneskydd?

Ja. Och om du tecknar ett låneskydd i samband med att du ansöker om ett lån så är de första 3 månaderna kostnadsfria.

Kan man ha medlåntagare?

Ja det går bra. Möjligheten att få ett lån beviljat ökar om det är 2 personer som ansöker.

Har ni betalningsfri månad?

Nej tyvärr inte men får du problem att betala så kontakta oss direkt så vi tillsammans kan hitta en lösning.

Hur betalar jag mitt lån?

Månadsbeloppet dras automatiskt via Autogiro, från det konto du angett som utbetalningskonto, den 26:e varje månad. Finns det inte tillräckligt med pengar på kontot då om du t ex får lön senare så försöker vi dra nästkommande 3 dagar.

Hur får jag information om aviserade belopp och transaktioner?

Genom att logga in på Mina sidor med ditt Bank ID.

Hur gör jag extrabetalningar?

Du betalar in beloppet på vårt Bankgiro 347-1554 med OCR referens ditt lånenummer.Vi kommer då placera pengarna på ditt lån och finns det obetalda aviseringar så betalas dessa först.

Kan jag lösa mitt lån i förtid?

Ja det går bra. Du måsta kontakta oss för att få rätt belopp. Det gör du genom att skicka meddelande via Mina sidor.

Hur ansöker jag om höjning av lånet?

Du går in och ansöker här via hemsidan och viktigt är att du ansöker om det totala lånebeloppet efter höjningen (ditt befintliga lån + önskad höjning). Vi löser då det befintliga lånet och lägger upp ett nytt lån på totalbeloppet. Du måste även ha gjort minst två inbetalningar på ditt befintliga lån innan det kan blir aktuellt med en höjning.