X

PENNINGTVÄTT

Den som vill dölja att pengar kommer från brottslig verksamhet kan försöka utnyttja banksystemet för att tvätta pengar. Det kan handla om pengar från t ex rån, narkotikabrott, prostitution, trafficking, människohandel, skattebrott, bedrägerier och vapenhandel.

I mars 2009 infördes en ny penningtvättslag i Sverige (2009:62) som ska förhindra att bl a banker o kreditmarknadsbolag används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder. Alla finansiella företag inom EU är enligt lag skyldiga att förhindra penningtvätt.

Terrorismfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det handlar inte bara om att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även om att samla in, tillhandahålla och ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Balanzia måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Vi måste ha god dokumenterad kännedom om våra kunder och ställer därför ett antal frågor som ska besvaras när affärsrelationen inleds och följer sedan löpande de transaktioner som görs.

Den information som vi erhåller i svaren på frågorna omfattas av banksekretessen och behandlas konfidentiellt. Mer information finns på www.fi.se/penningtvatt

KONTAKTA OSS
  • *
  • *
  • *
  • *