X

OM BALANZIA

 

Balanzia är för dig som söker ett nytänkande och modernt alternativ till storbankerna. Vi erbjuder finansiella tjänster för både företag och privatkunder - privatlån, företagslån och fakturaköp.

Vi har funnits i Sverige sedan 2016 och är därmed en relativt ny aktör på den nordiska marknaden. Vi vill vara ett alternativ till de traditionella bankerna och vänder oss i första hand till dig som inte känner dig helt nöjd med den service du fått hos storbankerna. Kontakta oss på info@balanzia.se så hjälper vi dig!

 

VÅR AFFÄRSIDÉ

Att med tydliga villkor och öppet sinne erbjuda företag och privatpersoner snabba, moderna finansiella lösningar genom kompetent och lösningsorienterad personal.

 

VÅR VISION

Visionen är att vi ska kunna spela en tydlig roll i bidragandet till Nordiska SMEs utveckling, tillväxt och likviditetstillförsel genom god kreditgivning och framstår som ett ledande exempel för branschkollegor gällande vår kärnverksamhet. 

Vår värdegrund bygger på förståelse, erfarenhet och transparens. När du kontaktar oss ska du alltid känna dig trygg med att vi förstår dina behov och gör en rättvis bedömning utifrån hur din nuvarande och framtida ekonomiska situation ser ut. En vanlig anledning till att man ansöker om lån hos oss är för att samla lån och krediter i ett större lån med bättre villkor. Med vårt blancolån är det också möjligt att låna till bil, husvagn, båt eller annat fordon utan kontantinsats.

 

OM GCC CAPITAL

GCC Capital AB är ett entreprenörsdrivet och privatägt, snabbväxande kreditmarknadsbolag med statlig insättningsgaranti. Vi erbjuder, främst privatpersoner, bra villkor för sparande på kort och lång sikt. Sedan 2010 ägs GCC Capital av Accastum AB och bedriver verksamhet inom inlåning genom konkurrenskraftiga räntor och utlåning främst genom lån, hyra och leasing till företag. Du som sparar hos GCC Capital AB kan känna dig helt trygg. Samtliga våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin som ersätter kapital och ränta med upp till 950 000 kronor per kund. GCC Capital AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Under 2016 startades Balanzia som en bifirma till GCC Capital med uppdrag om att erbjuda ett bredare produktutbud till såväl företag som konsumenter. Som ett led i den utvecklingen har vi rekryterat flera personer med lång erfarenhet inom Konsumentlån och Factoring i Sverige och Finland.

Bolagets rötter härstammar från 1950-talet, och är sedan 1995 ett kreditmarknadsbolag. GCC Capital, som tidigare hette Gambro Credit AB, ingick som en del i Gambrokoncernen där man tillhandahöll finansiering av Gambroutrustning globalt. Alltsedan dess har GCC Capital fokuserat och specialiserat sig på leasing, vilket alltjämt är ett viktigt produktområde inom bolaget, tillsammans med rörelsekrediter till företag samt olika typer av fastighetskrediter. GCC Capital har tillstånd att bedriva verksamhet i ett flertal europeiska länder, vilket underlättar för företag som önskar finansiering över nationsgränserna i s.k. cross-bordertransaktioner.

För mer info om GCC Capitals verksamhet och tjänster, se www.gccab.com.

KONTAKTA OSS
  • *
  • *
  • *
  • *