X

PENGAR. HELT ENKELT.

 

Livet handlar till stor del om pengar, att försöka uppnå jämvikt mellan intäkter och kostnader. Det gäller både företag och privatpersoner. Dålig ekonomi gör att man kan komma på kant i tillvaron och uppleva ojämvikt. Denna ojämvikt kan Balanzia hjälpa till att hantera både kortsiktigt och långsiktigt genom en utlåningsfilosofi som bygger på förståelse för individen eller företaget. För oss handlar mycket om betalningsförmågan idag, inte eventuella betalningsanmärkningar igår. Balanzia är en bifirma till GCC Capital AB, med Norden som arbetsfält och med huvudkontor i Sverige.

 

Vår affärsidé

Att med tydliga villkor och öppet sinne erbjuda företag och privatpersoner snabba moderna finansiella lösningar genom kompetent och lösningsorienterad personal.

 

Vår vision

Att prata öppet om pengar och bli det mest uppskattade och anlitade kreditbolaget i Sverige och Finland.

 

OM GCC CAPITAL

 

GCC Capital AB är ett entreprenörsdrivet och privatägt, snabbväxande kreditmarknadsbolag med statlig insättningsgaranti. Vi erbjuder, främst privatpersoner, bra villkor för sparande på kort och lång sikt. Sedan 2010 ägs GCC Capital av Accastum AB och bedriver verksamhet inom inlåning genom konkurrenskraftiga räntor och utlåning främst genom lån, hyra och leasing till företag. Du som sparar hos GCC Capital AB kan känna dig helt trygg. Samtliga våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin som ersätter kapital och ränta med upp till 950 000 kronor per kund. GCC Capital AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Under 2016 startades Balanzia som en bifirma till GCC Capital med uppdrag om att erbjuda ett bredare produktutbud till såväl företag som konsumenter. Som ett led i den utvecklingen har vi rekryterat flera personer med lång erfarenhet inom Konsumentlån och Factoring i Sverige och Finland.

Bolagets rötter härstammar från 1950-talet, och är sedan 1995 ett kreditmarknadsbolag. GCC Capital, som tidigare hette Gambro Credit AB, ingick som en del i Gambrokoncernen där man tillhandahöll finansiering av Gambroutrustning globalt. Alltsedan dess har GCC Capital fokuserat och specialiserat sig på leasing, vilket alltjämt är ett viktigt produktområde inom bolaget, tillsammans med rörelsekrediter till företag samt olika typer av fastighetskrediter. GCC Capital har tillstånd att bedriva verksamhet i ett flertal europeiska länder, vilket underlättar för företag som önskar finansiering över nationsgränserna i s.k. cross-bordertransaktioner.

För mer info om GCC Capitals verksamhet och tjänster, se www.gccab.com.

KONTAKTA OSS
  • *
  • *
  • *
  • *