X

HANTERING AV KLAGOMÅL

Vi anstränger oss för att du som kund ska vara nöjd med vårt arbete, våra produkter och tjänster. Om du ändå skulle vara missnöjd kan du framföra ditt klagomål. Du ska i första hand vända dig till den avdelning som tillhandahåller tjänsten eller produkten. I andra hand ska du vända dig till vår klagomålsansvarige, affärsområdesansvarig Konsument.

Telefonnummer: 08 – 684 28 770

E-post: klagomalsansvarig@balanzia.se

 

LÄMNA ETT SKRIFTLIGT KLAGOMÅL

Om du vill klaga på en produkt eller tjänst bör klagomålet framställas skriftligen. Det är bra om du bifogar brev eller annan dokumentation som du har fått från Balanzia

 

HANDLÄGGNINGSTID OCH SVARSGARANTI

Vi har som målsättning att hantera klagomålet eller reklamationen omgående och senast inom 14 dagar. Krävs det en längre handläggningstid, till exempel av utredningsskäl, informeras du om detta. Vi besvarar ditt klagomål skriftligen.

 

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING OCH VÄGLEDNING

Du kan få kostnadsfri rådgivning och vägledning. För frågor om inlåning eller utlåning kan du vända dig till: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Telefon 08-22 58 00. www.konsumenternas.se

 

DIN RÄTT ATT ÖVERKLAGA

Om du inte är nöjd med den handläggande tjänstemannens svar kan du överklaga till vår klagomålsansvarige. Ytterst ansvarig för klagomål och reklamationer är Balanzias verkställande direktör.

 

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN

Om du är missnöjd med Balanzias svar eller ställningstagande kan du få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol. Allmänna Reklamationsnämnden. Telefon 08-508 860 00. www.arn.se. Balanzia står under finansinspektionens tillsyn och följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter.

KONTAKTA OSS
  • *
  • *
  • *
  • *